Ons Dominees & Bedieningsraad

Dominees: Elise en Ben Klut

Ben 082 819 9958

Elise 082 458 2014


Dominee: Echo-huis - Erick du Toit


Erick 074 158 2837
Teologiese student - Sandile Mnisi

Sandile 074 999 4660

Multi-media: VakantKlank: Amanda Venter

Verteenwoordiges op die Kerkraad:


Peter van Biljon


KruisKerk admin beampte:
Yolande Nunes
082 459 4641
diehok@gmail.com