Sondag 29 April

09:00 Erick du Toit

17:30 Rudi Swanepoel

Daar is geen Melville Ilkaya diens nie, maar jy is baie welkom om van ons ander dienste by te woon

Sondag 15 April

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi
Tema: You'll know His by his scars

Paastyd Eredienste


 
SONDAG 1 April

06:00 Opstandingsdiens op Melville Koppies. Ben Klut.

09:00 Erediens & Nagmaal. Elise Klut.
Tema: Hy leef! Ek leef!

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

GEEN MELVILLE IKHAYA DIENS NIE

Sondag 18 Maart

Ons het vanaand net een diens - ons PAASSANGDIENS om 18:00.

Dit gaan baie spesiaal wees!

Hierdie week

Donderdag 8 Maart:

Kursus oor die 5 Vroue in Jesus se geslagsregister, 18:30

Sondag 11 Maart:

16:00-17:30 Alpha-kursus

Melville Ikhaya. Erick du Toit. Tema: Maria
 
ONTHOU VAN ONS PAASSANGDIENS 18 MAART
@ 18:00. DIT GAAN BAIE SPESIAAL WEES!