Hierdie week

Donderdag 23 Maart

19:00-20:00 The Grave Robber

Vrydag 24 Maart

19:00 Jannie du Toit konsert

Sondag 26 Maart

18:30 Paassangdiens

Hierdie week

Donderdag 16 Maart:

19:00-20:00 The Grave Robber

Sondag 19 Maart:

Geen Kruiskerk a.g.v. die langnaweek. Daar is wel dienste om 09:00 & 17:30.

Gedagte vir die week:

Hierdie week

Donderdag 9 Maart:

19:00-20:00 The Grave Robber

Sondag 12 Maart:

18:30 Kruiskerk: Piekniek op die grasperk. Bring jou eie eetgoed en drinkgoed en 'n kombers om op te sit.

Hierdie week

Woensdag 1 Maart:

Aswoensdag, diens om 18:00

Donderdag 2 Maart:

The Grave Robber, 19:00-20:00 in die saal.

Vrydag 3 Maart:

Wereldbiddag vir Vroue 09:00

Sondag 5 Maart:

19:00 Kruiskerk. Erick du Toit. Tema: One for all and all for One!

Hierdie week

Donderdag 23 Februarie:

Geen toerusting hierdie week nie.

Sondag 26 Februarie:

19:00 Kruiskerk. Erick du Toit. Tema: Voices & Choices.

Ons het ook dienste om 09:00 & 17:30

Hierdie week

Donderdag 16 Februarie:

19:00-20:00 The Grave Robber.

Sondag 19 Februarie:

19:00 Kruiskerk. Elise Klut. Tema: What are you DOING here?

Ons het ook dienste om 09:00 & 17:00

Hierdie week

Donderdag 9 Februarie:

19:00-20:00 The Grave Robber.

Sondag 12 Februarie:

19:00 Kruiskerk. Japie Krige. Tema: How high are your walls?