Sondag 30 Julie

19:00 Kruiskerk. Erick du Toit.
Tema: The Holy Spirit told me to do it.

Ons het ook dienste om 09:00 & 17:30

Sondag 23 Julie

19:00 Kruiskerk. Pat McWhorter. Tema: Where is God during our pain?

Ons het ook dienste om 09:00 en 17:30

Sondag 16 Julie

19:00 Kruiskerk. Ben Klut.
Theme: Our best GPS for today? Ps. 119:105-112

Ons het ook dienste om 09:00 & 17:30

Sondag 9 Julie

19:00 Kruiskerk. Erick du Toit. Theme:
#10 Days of Hope reflection.

Ons het ook dienste om 09:00 & 17:30

Sondag 2 Julie


09:00 Erick du Toit. Die diens is in Engels. Die 10 Days of Hope span hou saam met ons diens.

17:30 Annelise Wiid.

19:00 Kruiskerk. Ben Klut. Tema: From slave to service. Meditatiewe diens.

Sondag 25 Junie

19:00 Kruiskerk. Ben Klut. Tema: One one gets left behind. Genesis 21.

Ons het ook dienste om 09:00 en 17:30

Sondag 18 Junie


Dis Vadersdag - onthou om jou pa te bederf!


19:00 Kruiskerk. Erick du Toit. Theme: What ya waitin' for? Gen. 18

Ons het ook dienste om 17:30 & 19:00